Včelí jed

 Všeobecná charakteristika

Včelí jed je produktom jedových žliaz včiel a je určený predovšetkým na obranu obydlia proti sliedičkám a škodcom.Včely však útočia aj proti pohybujúcim sa ľuďom, predmetom a zvieratám, ktoré sa dostanú do ich letovej dráhy, alebo ich rušia hlukom, prípadne manipuláciou.Patrí im obdiv, pretože na ochranu svojho rodu bez váhania obetujú svoj život nielen tým, že po pichnutí hynú, ale aj tým, že sa vrhajú do ohňa, aby ho vlastným telom udusili.

Včely reagujú na pach cicavcov, ktorý ich dráždi, a smerujú k miestu zdroja tohto pachu. Pohybujúce sa predmety tmavšej farby, čo je prevládajúca farba cicavcov, dráždia včely viac ako jasné predmety. Keď sa včela dostane do vlasov alebo srsti, neusiluje sa oslobodiť, ale pokúša sa dosiahnuť kožu, aby do nej pichla. Včely viac dráždi pach ľudí, ktorí sa veľmi potia, majú cukrovku alebo požili alkoholické nápoje. Medzi jedincami presne rozoznajú, kto sa ich bojí.

Je pravda, že niektoré včely sú menej útočné, iné útočnejšie, no i tie menej útočné sa v prípade choroby stávajú útočnými.

Žihadlové ústroje sa nachádzajú na konci bruška včely.Skladajú sa z dvoch jedových žliaz, jedového váčika a žihadla.Základnou časťou žihadla je silne chitinizovaný žihadlový žliabok, v ktorom sa nachádzajú dve žihadlové pichadlá. Pri zaútočení vpichne do nepriateľa žihadlový žliabok, z ktorého sa súčasne začínajú do rany vysúvať žihadlové pichadlá so zrúbkami zahnutými dozadu a znemožňujúcimi vytiahnutie z pokožky.Preto sa jej vytrhne z bruška. Tým sa celý žihadlový aparát pod vplyvom svalov, ako aj posledného nervového uzlíka stane autonómny a obsah jedového váčika sa vyprázdňuje do kože.

Aby sa zmenšilo pôsobenie včelieho jedu, treba žihadlo čo najskôr po vpichnutí vytiahnuť. Je to dôležité hlavne pri viacnásobnom pichnutí (včely totiž dráždi vôňa prchavých látok nachádzajúcich sa v jede a útočia do tých istých miest, kde zaútočila prvá včela.)

Na druhej strane pri liečebnom použití pichnutím živých včiel sa obyčajne necháva žihadlo dlhšie, 1 – 10 minút, kým sa jedový váčok nevyprázdni. Včielka samozrejme po určitom čase hynie.

Tvorba včelieho jedu je podmienená prítomnosťou bielkovín v potrave. Mladé včely majú v jedovom váčku len malé množstvo jedu. Vekom ho však pribúda. V čase keď včela začína plniť funkciu strážkyne na letáči, teda keď dosiahne vek cca 18dní, naplní sa jedový vak. Hmotnosť kvapky jedu, ktorá sa po pichnutí včelou vylúči je 0,3 mg. Ak včela po pichnutí nestratí celý žihadlový aparát( napr. po pichnutí iného hmyzu, žihadlo vytiahne), vytvorí sa je nový jed. Táto schopnosť však trvá len do veku 20 dní.

 

Fyzikálne vlastnosti včelieho jedu

Včelí jed je bezfarebná koloidná tekutina, ktorá na vzduchu ľahko vysychá. Má charakteristickú vôňu pripomínajúcu trošku med a pálčivo horkú chuť.Je kyslej reakcie a o niečo  vyššiu mernú hmotnosť, ako voda.Včelí jed obsahuje 40 % sušiny a na vzduchu rýchle tvrdne.Roztoky včelieho jedu sú nestále a rýchlo podliehajú infekcii.

 

Chemické zloženie včelieho jedu

 

Obsahuje magnézium a meď, niektoré steroidy a najdôležitejšie albumínové frakcie. Najdôležitejší je melitín a pre svoju biologickú aktivitu sa pokladá za najdôležitejšiu látku včelieho jedu, ktorej podiel tvorí až 50%.(Neuman a Habermann).

Vačšina zmien, ktoré nastanú v organizme po pichnutí včelou, je podmienená pôsobením melitínu. Pokiaľ ide o nervovú sústavu, je schopný prerušiť prenos nervových podráždení od jednej nervovej bunky k druhej v gangliách nervového systému, teda blokuje prenos nervových impulzov. Na svalstvo pôsobí tak, že zapríčiňuje hemolýzu, t.j. rozpad červených krviniek a uvoľňuje zároveň histamín a serotonín. Pôsobí tiež na krvný obeh v organizme. Pri jeho vovedení do krvného systému možno pozorovať zníženie arteriálneho tlaku pre rozšírenie krvných kapilár. Okrem toho má aj miestny dráždivý účinok a zapríčiňuje zápalovú reakciu na mieste vpichu. Ďalej sú to látky 14%  fospolipázy a 2% hyaluronidázy, 1% histamínu, apamín menej ako 2%.

Anglickí výskumníci izolovali z včelieho jedu vysokoaktívnu látku proti artritíde. Na jeho izoláciu však potrebovali 1kg čistého včelieho jedu! Prípravok bol patentovaný pod názvom Peptid 101 a je údajne 10x účinnejší ako kortizón a nemá vedľajšie nežiadúce účinky.

 

 

Biologické účinky včelieho jedu.

 

Keď sa dostane do organizmu človeka alebo zvieraťa včelí jed, vznikne  v organizme komplex odvetných reakcií. Ich prejav závisí od množstva, od spôsobu a od druhu       (zvieraťa) a fiziologického stavu. U človeka má okrem toho dôležitú úlohu pohlavie a vek.

Včelí jed pôsobí na prvom mieste na nervový systém, ďalej na srdcovocievny systém, teda na obehovú sústavu. Včelí jed v malých dávkach má povzbudzujúci účinok na srdce. Toxické dávky tlmia činnosť srdca. Osobitne pôsobí na mozgové cievy. Keď sa na základe podania včelieho jedu zníži krvný tlak, zároveň sa rozšíria mozgové cievy a silne sa zvačší objem krvi pretekajúcej cez mozgové cievy. Pri rozvoji reakcií srdcovo cievneho systému po podaní včelieho jedu pôsobia reflexné mechanizmy. Teda nejde len o priamy vplyv včelieho jedu na cievy a srdce pri zmenách ich činnosti, ale aj o rozvoj zložitých reflexných reakcií, ktoré vznikajú za účasti receptorov krvného riečišťa (Orlov).

Veľmi dôležitá vlastnosť včelieho jedu je stimulujúci vplyv na systém hypofýzy, ktorá usmerňuje svojimi hormónmi všetky žľazy z vnútornou sekréciou v organizme aj kôru nadobličky.

Včelí jed je charakteristický  svojim protizápalovým , proti- exsudatívnym a desenzibilizačným účinkom, súhlasne s účinkom glukokortikoidov a ACTH. Tento hormonálny efekt včelieho jedu sa realizuje vďaka pôsobeniu na nervovo-hypofyzárny systém na funkciu hypofyzárno-nadobličkovej osi. Možno to súvisí zo zložitými imunobiologickými procesmi, ktoré sú však málo prebádané.

Včelí jed je stimulátorom ACTH. Zároveň je svojrázny biologický preparát s charakteristickými zvláštnosťami pôsobenia na organizmus. Preto sa iste stane tým správnym liekom pri klinickom liečení mnohých zápalových ochorení.

Pôsobenie včelieho jedu na krvné ukazovatele je stály a vplyvom veľkých dávok vznikajú tieto zmeny: mierna málokrvnosť, prechodné zvýšenie počtu bielych krviniek a napokon zvýšenie sedimentácie červených krviniek. Včelí jed však môže vyvolať aj hemolýzu- rozpúšťanie krvi. Enzým fosfolipáza A (lecitináza)  pôsobí na lecitín. Lecitín je lipoid, ktorý je v organizme veľmi rozšírený a po styku s fosfolipázou  A  premení  túto neškodnú látku na jedovatú látku – lyzocitín. Lyzocitín  ničí bunkové membrány a rozpúšťa bunky, teda vznikne cytolýza a hemolýza.

Lyzocitíny potláčajú aktivitu aj iných enzýmov organizmu. Inhibujú najma pôsobenie trombokinázy – enzýmu, ktorý pôsobí na zrážanlivosť krvi.

Včelí jed teda  znižuje zrážanlivosť krvi. Preto pri jeho použití treba brať obe tieto vlastnosti do úvahy.

Omarov na základe svojho výskumu prišiel k záveru, že pri liečení včelím jedom by sa zároveň nemali používať lieky na zníženie zrážanlivosti krvi. Podávaním včelieho jedu môžeme predchádzať krvnej embólii t.j. aj infarktu myokardu alebo mozgu.

 

 

Využitie včelieho jedu v medicíne.

 

Zatiaľ čo vysoké dávky včelieho jedu môžu vyvolať celkovú nežiadúcu reakciu v liečebných, tzv. terapeutických dávkach sa včelí jed stáva cenným liečebným prostriedkom pri rôznych, dokonca i veľmi závažných ochoreniach. Na liečenie sa nepoužívajú len včelie žihadlá od živých včiel, ale aj injekčné prípravky s včelím jedom. Spôsob liečenia, pri ktorom sa podávajú preparáty včelieho jedu v injekciách sa nazýva- apikoterapia.

Dr. Saine z Kanady uvádza, že včelí jed indikovaný  pozdĺž krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice dáva pri liečení lepšie výsledky ako po injikovaní do ramena alebo gluteálnej časti tela. Odhalil existenciu reťazca bolestivých bodov okolo stavcov chrbtice a okolo kĺbov hornej a dolnej končatiny. Prítomnosť alebo stratenie týchto precitlivelých bodov indikuje začiatok alebo koniec krízy choroby. To komentuje tak, že príroda nám dala istú metódu na stanovenie diagnózy a prognózy artritídy. Jeho skúsenosť odpovedá akupunkturistickým vedomostiam .Je to dráha močového mechúra podľa tradičnej čínskej medicíny.

Pri optimálnych podmienkach by včelí jed mohol mať aj preventívny  význam pri predchádzaní niektorých, najmä vnútorných ochorení. Ako včelár mám skúsenosť, že pri manipulácii so včelami som často utrpel pichnutia do prstov rúk, ktoré sú niekedy veľmi bolestivé, inokedy menej. Prečo to tak je, pochopil som až po oboznámení sa s podstatou akupunktúry. Čínski lekári, ktorí boli platení len počas zdravia pacienta, museli preventívne niečo podnikať, aby pacient neochorel a oni nestratili príjem. V tom im pomáhala tzv. pulzová diagnostika. Ňou  sa podľa staročínskeho ponímania piatich elementov: dreva, ohňa, zeme, kovu a vody, dalo určiť, či niektoré orgány sú ohrozené. Ba dokonca vedeli povedať, ktoré orgány konkrétne ochorejú.  A vtedy pomocou použitia tzv. ,,piatich priehrad“ vedeli presunúť ,,energiu“ z orgánu, kde bola v nadbytku, do orgánu, ktorý to potreboval, lebo bol oslabený. Tým, že včela pichne do takéhoto bodu, môžu nastať presuny, ktoré môžu mať veľmi silný, v tomto prípade len náhodný účinok na celý organizmus. No, pri tzv. včelej akupunktúre, teda zámerne by sa dal organizmus veľmi efektne preladiť a pri určitom majstrovstve aj v tomto ,,dobrom“ stave  udržať.

Pri liečení včelími žihadlami sa živá včela priamo prikladá na choré miesto a po bodnutí svoje žihadlo necháva v mieste vpichu. Tento spôsob je veľmi starý a má svoju históriu.

Povesť hovorí, že knieža Rastislav ako vládca Veľkomoravskej ríše si reumu liečil včelími žihadlami, prikladaním živých včiel na zmiernenie bolestí, vychádzajúc zo skúseností, že tí čo sa zaoberali včelami, trpeli menej na reumatoidné ťažkosti. Vedelo sa o liečebnom účinku včelieho jedu už za starého Egypta, Indie, Číny, Grécka atď.

 

Indikácie pre použitie apiterapie.

Reumatické ochorenia kĺbov, svalov, vrátane srdcového svalu - reumokartitídy

Reumatoidná artritída,

Deformujúca spondylartróza – choroba spôsobená degeneráciou medzistavcových zhybov

Ochorenie periférnej nervovej sústavy - (driekovo- krížová radikulitída- zápal nervového koreňa, zápaly sedacieho, driekového, lícneho a iných nervov, medzirebrové neuralgie, polyneuretídy a iné).

Trofické vredy a zle sa hojace rany

Cievne chirurgické ochorenia (tromboflebitídy- trombický zápal žíl, endarteritída-zápal vnútornej steny tepny,aterosklerotické ochorenie ciev končatín).

Zápalové inflitráty (bez hnisania)

Priedušková astma

Migréna

Hypertonická choroba I. II. st.

Očné zápalové ochorenie, iriditída a iridocyklitída

 

Ako kontraindikácie liečenia včelím žihadlami sa uvádzajú:

Precitlivosť na včelí jed

Infekčné ochorenia

Tuberkulóza

Duševné choroby

Choroby pečene a podžalúdkovej žľazy v štádiu znovu vzplanutia

Choroby obličiek spojené s hematúriou (krv v moči)

Choroby kôry nadobličiek, predovšetkým Adisonova choroba

Sepsa a akútne hnisavé ochorenia

Dekompenzácia srdcovocievnej sústavy

 

 

Pri aplikácii včelieho jedu, klient by nemal prísť prejedený a nemajú sa jesť ťažké jedlá. Najlepšia je tzv. mliečno-zeleninová strava. Počas liečenia nepožívať alkoholické nápoje a korenené jedlá. Pacient má byť odpočinutý.

Bezprostredne po kúre včelích žihadiel sa neodporúča dlhé cestovanie a prechádzky, pretože únava by mohla vyvolať nežiadúce reakcie. Tiež sa neodporúča kúpanie a saunovanie.

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons jenny downing, AGirlNextDoor  © 2010 Všetky práva vyhradené.