APITERAPIA

 

Všeobecne o apiterapii.

 

-         Nový smer medicíny, založenej na použití včelích produktov  pre liečenie niektorých chorôb človeka. Apiterapia pôvodne zahrňovala len liečenie chorôb včelími žihadlami a včelím jedom. No neskôr sa názov zmenil na apikoterapiu a pod pojmom apiterapia sa začali medicínsky aplikovať aj ostatné včelie produkty – med, peľ, vosk, materská kašička a propolis.

-         Pojem apifytoterapia sa začal používať asi v roku 1976 a označuje sa využívanie liečivých a iných vlastností rastlín spolu s včelími produktami.

-         Ďalší nový pojem je akupunktúrová apiterapia. Označuje sa ním liečenie mikroinjekciami včelieho jedu do bodov používaných na pichanie ihiel pri akupunktúre.

-         O včelej akupunktúre sa hovorí vtedy, keď sa na body klasickej akupunktúry prikladajú živé včely.

 

 

VČELA MEDONOSNÁ 

Patrí medzi hmyz z radu blanokrídlovcov. Má štyri druhy: Včela medonosná, včela indická, včela kvetná a včela zlatá. Pre nás je zaujímavá včela medonosná (Apis mellifera L.).Pôvodne žila len v Európe, Ázii a Afrike. Do Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu bola prevezená kolonistami až v 17. storočí. Svoje dielo stavia  na chránených miestach, pričom plásty sú umiestnené vedľa seba. Možno ju hospodársky využívať. Jej úžitkovosť je spomedzi ostatných druhov včiel najvyššia. Preto našla uplatnenie  na celej zemeguli.

Formy včiel a ich funkcia.

Biologickou jednotkou je včelstvo. Zložkami včelstva sú matka, robotnice, trúdy, plod, včelie dielo – plásty so zásobami. Včelím obydlím je úľ. Jednotlivé zložky včelstva závisia na sebe tak, že jedna bez druhej nemôže jestvovať. Osamelá včelia robotnica, podobne ako osamelá matka, trúd alebo plod, o krátky čas zahynie.

Úlohou matky je klásť vajíčka, čím zabezpečuje rast a rozmnožovanie včelstva. Trúdy majú za úlohu oplodniť mladé matky a robotnice vykonávajú všetky ostané práce vo včelstve. Prinášajú potravu – nektár, medovicu, peľ a vodu. Nektár a medovicu spracúvajú na med, konzervujú peľ, stavajú plásty, kŕmia matku, trúdy a plod. Strážia  vchod do úľa, udržujú v úli potrebnú teplotu, prinášajú propolis, ktorým zatmeľujú štrbiny zamedzujúce prievanu v úli.

Každá veková skupina včiel robotníc má špeciálne, fiziologicky podmienené pracovné zadelenie, čo musí včelár brať do úvahy pri zásahoch do včelstva.

Včelstvo vníma aj všetky popudy z okolitého prostredia a reaguje na ne. Dokáže sa aj prispôsobiť podmienkam, ktoré sú pre život včiel nepriaznivé. Napriek tomu, že  včely sú teplomilné, dokážu žiť aj v chladnejších oblastiach. Spoločenský život im umožňuje pripraviť si zásoby potravy na zimné obdobie. Zimu prežijú tak, že si vytvoria chumáč, v ktorom si udržiavajú potrebnú teplotu.

,,Prírodná medicína má vznešenú úlohu hľadať všetky cesty, ako udržať človeka pri sile, zdravého a činného až do konca jeho dní.".

                                                  Sebastian Kneipp

                                                                                                                                                        

 

,,V živote nejde len o túžbu po úspechu, ale aj o našu túžbu po šťastí. Každý človek chce byť šťastný"

(Platón 400r. pr. Kr.)

                                                                                           


 

Bolesť je lekár, ktorého najväčšmi počúvame. Dobru a múdrosti dávame iba sľuby, bolesť však poslúchneme ! "

( Marcel Proust)

                                                                                                                            

 

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons jenny downing, AGirlNextDoor  © 2010 Všetky práva vyhradené.