Materská kašička

Materská kašička je sekrét prevažne hltanových žliaz včiel -  cca. 6 - 12 dní starých (mladušiek). Na šiesty deň začínajú mladuškám fungovať hltanové žľazy, ktoré vylučujú kŕmnu materskú kašičku. Túto skutočnosť zistili známi holandskí prírodovedci Jan Swammerdam (1637-1680) a René-Antoine  Fechault de Réamur (1683-1757).Švajčiar Huber v roku 1788 pomenoval túto kašičku GELLÉ ROYAL .

Mladušky touto kašičkou kŕmia 1-3 dňové larvičky. Takéto včely nazývame dojčičkami. Počet mladušiek je limitujúcim faktorom pre tvorbu a množstvo materskej kašičky. Všetky larvy sa do troch dní kŕmia materskou kašičkou, ale po troch dňoch iba tie, z ktorých sa má vyliahnuť matka. Matka dostáva materskú kašičku aj po vyliahnutí, aby mohla plniť svoje poslanie pri plodovaní. Na vývoj a činnosť hltanovej žľazy a plnenie jej funkcie má rozhodujúci vplyv peľ.

Čo obsahuje?

Čerstvá materská kašička je bohatá na vitamíny B1,B2,B6,B12,PP, kyselinu pantoténovú, foliovú, biotín, inositol, niacín, acetylcholín a malé množstvo vitamínu E.

Z minerálnych látok sa nachádza sodík, draslík, mangán, hliník, arzén, ortuť, bizmut, zinok, železo, kremík, chróm, kobalt, zlato, vápnik, meď, magnézium, síra, chlór a  bróm.

Okrem toho sa v materskej kašičke nachádza 6 – 35% proteínov obsahujúcich dusík, z čoho 15-25% tvoria amínokyseliny nevyhnutné pre človeka. Spomedzi nich sú : alanín, arginin, kyselina asparginová, cystin, kyselina glutamínová, glycín, histidín,izoleucin, leucin, lyzin, metionin, fenyloalanín, prolin, serin, treonin,tyrozin,tryptofan,taurin,valin,asfaalanin, glutamin, beta-alenin, kyselina gamaaminomaslová a asparagin. Nachádza sa tu aj  asi 3% vysokodinamických enzýmov a hormónov. 

Fyzikálne vlastnosti

Farba : smotanovožltá  niekedy belavá, inokedy jasnohnedá. Má typickú ,hoci málo výraznú vôňu.
Chuť: je kyslá, pretože obsahuje kyseliny, najmä kyselinu 10-hydroxy - 2 decénovú.

Rozpustnosť: čiastočne vo vode. Dobre sa rozpúšťa v dekanormálnom roztoku Na Cl. Z organických rozpúšťadiel sa čiastočne rozpúšťa v alkohole, acetóne a éteri. Rozpustnosť v mede je do 80 %. Dobre sa rozpúšťa v medovine, kde si uchováva dlhší čas svoje biologické vlastnosti.

Chemické zloženie

voda: 60 - 70%

sušina: 30 - 40%
bielkoviny:  okolo 30%
cukry: 30 – 40%

tuky: okolo 20%                     

ďalšie: minerálne látky, vitamíny, hormóny, puríny a pyrimidíny, aminokyseliny.

Zloženie materskej kašičky je variabilné

Kontrola kvality: Sledujú sa kvantitatívne pomery tukov, cukrov a bielkovín, obsah vody, pH a pod. Na lyofilyzovanú materskú kašičku je v platnosti PN 14-129-70.

Získavanie a manipulácia: Najviac materskej kašičky sa nachádza v matečníkoch s 3 až 4 dňovými larvami. Odtiaľ ju lopatkou alebo odsávačom vyberáme a odkladáme do nádob z tmavého skla.

Účinnosť materskej kašičky závisí od jej správneho uskladňovania. V natívnom, teda v prírodnom čistom stave je materská kašička veľmi labilná látka, vyžadujúca si osobitnú starostlivosť, aby sa neznehodnotila. Pri manipulácii sa nesmie dostať do styku s kovovými predmetmi. Už pri získavaní treba chrániť materskú kašičku pred svetlom a teplom. Fľašu z tmavého skla, do ktorej sme získali materskú kašičku, vkladáme do termosky s ľadom alebo hneď do chladničky. Pri vyššej teplote nastáva v materskej kašičke hydrolýza, enzymatické procesy, niektoré biologické vlastnosti sa rýchlo strácajú a niektoré dôležité látky sa  rozkladajú. Najvýhodnejšie je materskú kašičku uskladňovať pri teplote pod 0 ° C.

Keďže sa zistilo, že MK je veľmi citlivá na svetlo, teplotu a prítomnosť vzduchu, to znamená, že účinky MK na ľudský organizmus sa menia alebo strácajú , najúčinnejšia je v pôvodnom stave v materských bunkách po špeciálnom ošetrení a uskladnení si zachováva všetky vlastnosti a tým sa zabezpečia liečivé účinky na ľudský organizmus.

Použitie v medicíne

 

V minulosti sa MK pripisovali vlastnosti univerzálneho liečebného prostriedku. Treba však priznať, že klinické skúšky uskutočnené v rôznych krajinách dokázali, že má podivuhodne široké použitie.

-         Povzbudivé a uspokojivé výsledky boli získané podávaním 16 – 50 mg MK u predčasne narodených detí. Táto dávka užívaná od 11 do 60 dní vykázala výrazné zvýšenie hmotnosti sledovaných detí. Deťom vo veku od 4 mesiacov do 2 rokov, podávaná 3x denne vo forme čípkov, spôsobila návrat apetítu a výrazný prírastok na váhe.

-         Bohatstvo kyseliny pantotenovej obsiahnutej v MK sa využíva pri liečbe dvanástorníkových vredov, ktoré vznikajú ako dôsledok avitaminózy. V tomto prípade sa MK aplikuje spolu s inými používanými liečebnými prostriedkami.

-         Lyofilizovaná MK zmiešaná s medom podávaná pacientom 30 dní, vykázala pri liečbe psychoneurózy, paranoizmu a nervového vypätia, celkové zlepšenie zdravotného stavu, s prírastkom na váhe, reguláciu neuro-vegetatívneho systému, zlepšenie nálady, zlepšenie výsledkov pri fyzickej a psychickej záťaži práve vtedy, keď iné liečebné metódy zostávajú bez väčšieho liečebného úspechu.V´daka posilneniu rôznych psychických funkcií, bola zaznamenaná značná duševná elasticita, ako i rozumové oživenie.

-         Použitá pri stareckej anémii, ako i málokrvnosti, zväčšuje množstvo červených krviniek v krvi. U starcov zbavených fyzických síl sa upravila chuť do jedla, zvýšila sa váha a zlepšila sa nálada. Taktiež sa dosiahli pozitívne výsledky pri liečbe asténii, užívajúc MK počas 2 – 3týždňov.Liečebné kúry sa podľa potreby opakujú po uplynutí 2 – 3 mesiacov.

-         Výskumy prevádzané s MK ukázali, že neutralizuje dodnes nepoznané príčiny rakoviny, ale nepotvrdili jej liečenie.

-         MK používaná ako krém vyhladzuje a omladzuje pokožku

-         U chorých na arteriosklerózu zväčšuje elasticitu tepien.

-         U osôb s nízkym krvným tlakom zlepšuje celkový stav a reguluje krvný tlak. Pri nízkom tlaku sa tlak zvyšoval , a pri vysokom sa postupne znižoval až na svoju normálnu úroveň.

-         Ruskí lekári zistili, že včelia kašička podávaná diabetikom, spôsobuje značné zníženie hladiny cukru krvi už 3 hodiny po jej podaní. Pozitívne výsledky boli dosiahnuté u chorých na sklerózu., cukrovku, Burgerovu chorobu, pričom diabetici nemuseli dodržiavať špeciálnu diétu. Výborné výsledky sa zaznamenali pri znížení cholesterolu v krvi.

-         Injekcie lyofilizovanej MK (20mg) podávané každý druhý deň, pôsobili pozitívne na nadobličky, zväčšujúc ich endokrinné pôsobenie. Výsledky boli badateľné už po  šiestej injekcii. V niektorých prípadoch sa spozorovalo dokonca i zlepšenie sluchu.

-         U osôb po infarkte, u chorých na angínu pectoris a pri cievnych ochoreniach sa potvrdili pozoruhodné pozitívne výsledky, ktoré sa bez pochybností pripisujú vlastnostiam MK, ktorá rozširuje cievy.

-         Veľmi dobré výsledky sú aj pri liečení astmy. Chorým sa podávalo na lačno 1x denne lyžička zmesi medu s MK (50-100mg MK a 250g medu

Vedľajšie účinky materskej kašičky 

Obyčajne na 2 – 4 deň, ale niekedy až do 10. dňa niektorí pacienti udávajú závrate až točenie hlavy, niekedy pocit neistoty. MK netreba vysadzovať, pokračovaním v liečení sa stav upraví.

Určité percento pacientov udáva spavosť.

V čase kúry sa neodporúča požívať žiadny alkohol, ani nijaké lieky. Nemôže to platiť tam, kde sú lieky absolútne indikované!

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons jenny downing, AGirlNextDoor  © 2010 Všetky práva vyhradené.